This entry is part [part not set] of 4 in the series Ansible toàn tập

Quản trị Windows Server 2012 với Ansible – P2

Ở bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình quản lý Windows Server với Ansible. Ở bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số thao tác đơn giản để quản trị Windows Server bằng Ansible.

Đọc lại bài trước tại đây:

Ad-hoc Commands

Ad-hoc command là cách thức quản trị nhanh gọn lẹ, dùng với những thao tác đơn giản, cần kết quả liền. Ví dụ như cần kiểm tra kết nối tới các máy con, hoặc đồng bộ 1 file xuống nhiều máy con cùng một lúc.

ansible <host-group> -m <module> -a <arguments>

Ví dụ:
Ping tới các máy trong group win-test

ansible win-test -m win_ping

Copy file text.txt xuống ổ D các máy trong group win-text

ansible win-test -m win_file "src=/home/nduytg/text.txt dest=D:\text.txt

Các thao tác ad-hoc command này khá đơn giản và gọn nhẹ và dễ nhớ. Tuy nhiên, mình khuyên là nên dùng Playbook, hỗ trợ nhiều tính năng hơn. Ad-hoc command chỉ dùng khi cần check nhanh trên 1 vài host thôi ^^.

Ansible-playbook

Tất cả các playbook đều được lưu dưới dạng file YAML.

Để chạy các playbook này, ta dùng lệnh

ansible-playbook <đường dẫn tới file yml>

Ví dụ: ansible-playbook /etc/ansible/win_playbooks/test.yml

Cần chú ý là ta sẽ không xác định group host nào chạy lệnh này khi chạy giống như lệnh Ad-hoc mà sẽ xác định thông qua thông số hosts trong các file YAML.

Dưới đây là một số playbook mẫu, các bạn có thể tham khảo

Quản lý user trên Windows

Khởi tạo user có tên là test, password là “Password123”, user này thuộc nhóm Administrator. Tham số state: present có nghĩa là nếu chưa tồn tại user test thì ansible sẽ tạo mới user này, còn nếu đã tồn tại rồi thì Ansible sẽ không làm gì cả.

Ngược lại, nếu ta để state: absent, thì có nghĩa là sẽ xóa user test

- name: Ensure user test is present
 hosts: win-test
 tasks:
  - name: Create test account
   win_user:
    name: test
    password: Password123
    state: present
    groups:
     - Administrators

Quản lý file trên Windows

Copy file từ Ansible controller sang Windows, thêm xóa sửa và thực thi file đó. Ở đây, mình ví dụ bằng 1 script python. Ở ví dụ dưới, mình sẽ copy 1 script python từ server master xuống các máy con bằng module win_copy, điều chỉnh thông số trong các file này bằng module win_inlinefile kết hợp với regexp. Và cuối cùng là chạy script python bằng module win_shell.

- name: Copy, modify and executes Python files
 hosts: win-test
 tasks:
  - name: Copy upgrade scripts to windows hosts
   win_copy:
    src: /home/nduytg/dosomething.py
    dest: C:\Users\nduytg\dosomething.py

  - name: add IP to hosts
   win_lineinfile:
    path: C:\Users\nduytg\dosomething.py
    regexp: '^1\.1\.1\.5 abc\.xyz\.com\.vn'
    line: '1.1.1.5 abc.xyz.com.vn'

  - name: Install 
   win_shell: C:\Python27\python C:\Users\nduytg\dosomething.py

Quản lý các gói cài đặt trên Windows

Giới thiệu về Chocolatey

Nếu như trên Ubuntu có apt, CentOS có yum thì trên Windows, ta cũng có một thư viện cài đặt gói tương tự như vậy, đó là Chocolatey.

Trang chủ: https://chocolatey.org/

Yêu cầu cài đặt

 • Windows 7+/Windows 2003+ trở lên
 • Windows PowerShell v2+ trở lên
 • .NET Framework 4.x+ trở lên

(Thằng này do bên thứ 3 phát triển, không phải Microsoft, nên nếu công ty nào có quy định cao về Security thì nên cân nhắc. Trước giờ thì thằng này cũng ko dính phốt gì, nên chắc là không sao đâu :P)

Chocolatey hỗ trợ khá nhiều phần mềm thông dụng với người dùng Windows như 7zip, Notepad++, Chrome, VLC cho tới git, Nodejs, Atom, PHP, cURL, pip, rsync (tự động cài CygWin nếu cài các lệnh của Linux)…

Tham khảo danh sách các gói cài được hỗ trợ tại đây: https://chocolatey.org/packages

Hướng dẫn dùng Choco với Ansible

Cài đặt Notepad++ hàng loạt bằng Chocolatey

- name: Install notepad++ from chocolatey
 hosts: win-db
 tasks:
  - name: Install Notepad++
   win_chocolatey:
    name: notepadplusplus
    state: latest

Cài đặt Python3, Rsync cho Windows từ Choco repo

- name: Install python, rsync from chocolatey
 hosts: win-test
 tasks:
  - name: Install Python3
   win_chocolatey:
    name: python3
    state: latest

  - name: Install Rsync
   win_chocolatey:
    name: rsync
    state: latest

Note: Nếu không muốn cài từ bên thứ 3 thì ta có thể đẩy file msi, exe xuống và chạy cài đặt bình thường bằng module win_msi hoặc win_shell.

Chạy lệnh trên Windows

Chạy các lệnh command có sẵn của Windows bằng module win_command, ở đây mình xin lấy ví dụ là lệnh netstat, liệt kêt các services đang chạy.

- name: Run netstat command
 hosts: windows
 tasks:
  - name: run netstat and return Ethernet stats 
   win_command: netstat -e
   register: netstat
  - debug: var=netstat

Chạy một số loại shell khác bằng module win_shell, mình lấy ví dụ ở đây là Python

- name: Test python from powershell
 hosts: win-test
 tasks:
  - name: Test run python by powershell
   win_shell: C:\Python27\python --version

Update và reboot Windows hàng loạt

Reboot Windows với thời gian timeout là 900s. Có thể set thời gian timeout cao hơn, nếu Windows cần update nhiều gói update.

- name: Reboot Windows
 hosts: win-test
 tasks:
  - name: Reboot Windows
   win_reboot:
    reboot_timeout: 900

Update Windows. Ở đây mình chỉ update các gói thuộc 3 danh mục chính là Security, Critical và Rollup Updates bằng module win_updates. Update xong không reboot, nên dùng 1 playbook khác để reboot.

- name: Update Windows (Security, Critical, Rollup update)
 hosts: win-test
 tasks:
  - name: Install all security, critical, and rollup updates
   win_updates:
    category_names:
     - SecurityUpdates
     - CriticalUpdates
     - UpdateRollups
    reboot: no

Đặt Scheduled Task

Set up Scheduled Task trên Windows. Ở đây mình sẽ đẩy 1 script backup bằng powershell xuống và thiết lập Windows chạy script này hàng ngày bằng module win_scheduled_task

- name: Setup Schedule Task
 hosts: win-test
 tasks:
  - name: Create directory structure
   win_file:
    path: C:\Users\nduytg\BackupScripts
    state: directory

  - name: Copy backup script
   win_copy:
    src: /home/nduytg/RandomTasks/scriptDoSomeThing.ps1
    dest: C:\Users\nduytg\BackupScripts\scriptDoSomeThing.ps1

  - name: Install Rsync by chocolatey
   win_chocolatey:
    name: rsync
    state: latest

  - name: Setup Schedule Task
   win_scheduled_task:
    name: Backup log GameServer Daily
    author: nduytg
    path: \Tasks
    description: Backup log GameServer Daily
    
    actions:
    - path: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
     arguments: -ExecutionPolicy Unrestricted -NonInteractive -File C:\Users\nduytg\BackupScripts\scriptDoSomeThing.ps1

    triggers:
    - type: daily
     start_boundary: '2018-07-03T05:30:00'
    start_when_available: yes 
    state: present
    enabled: yes
    user: nduytg
    password: Password123
    runlevel: highest

Sơ sơ là như vậy thôi…. mình cũng chưa tìm hiểu được hết, các bạn có thể tham khảo thêm một số module Windows mà Ansible hỗ trợ tại đây:
https://docs.ansible.com/ansible/2.5/modules/list_of_windows_modules.html

Nên xài Ansible bản 2.5 trở lên nhé, mấy bản cũ còn thiếu nhiều tính năng lắm^^

Tham khảo

https://developers.redhat.com/blog/2017/06/02/managing-windows-updates-with-ansible-in-redhat-7-3/

4.7/5 - (16 votes)
Series Navigation

4 COMMENTS

 1. Cho mình hỏi phần win_updates, các gói update mình download về trước hay sẽ tự động được load khi chạy playbook

  Thanks.

  • Lúc chạy playbook cũng là lúc download update luôn bạn, nên nếu chạy module update này thì sẽ tốn kha khá thời gian.
   Bạn có thể config cho Windows download sẵn các gói update trước, nhưng chưa cài đặt, khi nào chạy module win_update thì mới cài update => tiết kiệm thời gian hơn

 2. Có loạt bài nào thưc hiện trên môi trường Windows domain được không bạn ?
  Đọc bài viết thấy rất hay và có hứng thú để áp dụng vào môi trường của mình, nhưng hướng dẫn bạn có ghi là trên môi trường workgroup nên mình không biết là nó có khả thi trong môi trường windows domain hay không ?

  • Hi bạn Khanh, hoàn toàn có thể thực hiện với môi trường domain bạn ơi. Khi có môi trường domain, ta có thể apply certs và script setup xuống các máy con nhanh hơn, không cần phải làm tay từng máy như trong workgroup.

   Bạn có thể tìm hiểu thử và chia sẻ kết quả với page nhé, chúc bạn thành công ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here