[dmidecode] Hướng dẫn kiểm tra thông tin server HP và Dell

Khi sử dụng server của HP và Dell, ta muốn quản lý thông tin phần cứng, dòng series của server. Thay vì phải xem thông số trực tiếp trên thiết bị hoặc reboot server để vào BIOS kiểm tra thì bên cạnh đó có 1 công cụ hỗ trợ các sysadmin kiểm tra ngay chính trên OS mà không cần phải làm thao tác nào phức tạp. Bài viết này mình xin giới thiệu 1 công cụ hỗ trợ cho vấn đề đó là dmidecode.

CentOS

sudo yum install dmidecode

Ubuntu

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y dmidecode

Kiểm tra version

dmidecode -V

Hiển thị thông tin về dòng server

Lệnh này sẽ hiển thị thông tin của server như Product Name, Manufacturer, Serial Number, UUID, thường dùng để xác định dòng server đang sử dụng. Example

dmidecode -t1

Hiển thị thông tin về BIOS

dmidecode -t0
hoặc
dmidecode -t bios

Với lệnh này ta sẽ biết được thông tin về BIOS như ROM size, các tính năng của BIOS

Hiển thị thông tin về Cache của hệ thống

dmidecode -t 7 
hoặc
dmidecode -t cache

Hiển thị thông tin về RAM của server

dmidecode -t 17

Lệnh này cho phép xem được thông tin của RAM như: Speed (bus của RAM), Type, dung lượng của RAM (Size)

Ngoài ra còn nhiều loại thông tin mà có thể khai thác được bằng dmidecode như dưới đây

Type Information
0 BIOS
1 System
2 Baseboard
3 Chassis
4 Processor
5 Memory Controller
6 Memory Module
7 Cache
8 Port Connector
9 System Slots
10 On Board Devices
11 OEM Strings
12 System Configuration Options
13 BIOS Language
14 Group Associations
15 System Event Log
16 Physical Memory Array
17 Memory Device
18 32-bit Memory Error
19 Memory Array Mapped Address
20 Memory Device Mapped Address
21 Built-in Pointing Device
22 Portable Battery
23 System Reset
24 Hardware Security
25 System Power Controls
26 Voltage Probe
27 Cooling Device
28 Temperature Probe
29 Electrical Current Probe
30 Out-of-band Remote Access31 Boot Integrity Services
32 System Boot
33 64-bit Memory Error
34 Management Device
35 Management Device Component
36 Management Device Threshold Data
37 Memory Channel
38 IPMI Device
39 Power Supply
40 Additional Information
41 Onboard Devices Extended Information
42 Management Controller Host Interface

 

Tham khảo

https://centos.pkgs.org/6/centos-x86_64/dmidecode-2.12-7.el6.x86_64.rpm.html

https://zoomadmin.com/HowToInstall/UbuntuPackage/dmidecode

https://www.linuxtechi.com/dmidecode-command-examples-linux/

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here