[dmidecode] Hướng dẫn kiểm tra thông tin server HP và Dell

Khi sử dụng server của HP và Dell, ta muốn quản lý thông tin phần cứng, dòng series của server. Thay vì phải xem thông số trực tiếp trên thiết bị hoặc reboot server để vào BIOS kiểm tra thì bên cạnh đó có 1 công cụ hỗ trợ các sysadmin kiểm tra ngay chính trên OS mà không cần phải làm thao tác nào phức tạp. Bài viết này mình xin giới thiệu 1 công cụ hỗ trợ cho vấn đề đó là dmidecode.

CentOS

Ubuntu

Kiểm tra version

Hiển thị thông tin về dòng server

Lệnh này sẽ hiển thị thông tin của server như Product Name, Manufacturer, Serial Number, UUID, thường dùng để xác định dòng server đang sử dụng. Example

Hiển thị thông tin về BIOS

Với lệnh này ta sẽ biết được thông tin về BIOS như ROM size, các tính năng của BIOS

Hiển thị thông tin về Cache của hệ thống

Hiển thị thông tin về RAM của server

Lệnh này cho phép xem được thông tin của RAM như: Speed (bus của RAM), Type, dung lượng của RAM (Size)

Ngoài ra còn nhiều loại thông tin mà có thể khai thác được bằng dmidecode như dưới đây

TypeInformation
0BIOS
1System
2Baseboard
3Chassis
4Processor
5Memory Controller
6Memory Module
7Cache
8Port Connector
9System Slots
10On Board Devices
11OEM Strings
12System Configuration Options
13BIOS Language
14Group Associations
15System Event Log
16Physical Memory Array
17Memory Device
1832-bit Memory Error
19Memory Array Mapped Address
20Memory Device Mapped Address
21Built-in Pointing Device
22Portable Battery
23System Reset
24Hardware Security
25System Power Controls
26Voltage Probe
27Cooling Device
28Temperature Probe
29Electrical Current Probe
30Out-of-band Remote Access31 Boot Integrity Services
32System Boot
3364-bit Memory Error
34Management Device
35Management Device Component
36Management Device Threshold Data
37Memory Channel
38IPMI Device
39Power Supply
40Additional Information
41Onboard Devices Extended Information
42Management Controller Host Interface

 

Tham khảo

https://centos.pkgs.org/6/centos-x86_64/dmidecode-2.12-7.el6.x86_64.rpm.html

https://zoomadmin.com/HowToInstall/UbuntuPackage/dmidecode

https://www.linuxtechi.com/dmidecode-command-examples-linux/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here