Việc cài đặt Docker trên các distro Linux thông thường sẽ mặc định cài đặt phiên bản latest stable release. Nhưng đối với một số hệ thống tích hợp, việc đòi hỏi một phiên bản cụ thể bất kì là điều cần thiết và có thể đảm bảo hoạt động của toàn bộ hệ thống. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt phiên bản Docker cũ hơn trên các Linux Distro.

Ubuntu

Hỗ trợ:

  • Phiên bản bằng hoặc mới hơn 14.04 (Trusty)
  • Sử dụng một trong các kiến trúc sau: x86_64, armhf, s390x (IBM Z), và ppc64le (IBM Power)

Nếu trên máy đã từng cài đặt Docker, hãy xóa nó trước khi thực hiện hướng dẫn.

Thực hiện tuần tự các bước sau.

Update index của apt:

Cài đặt các gói cần thiết:

Add GPG’s key:

Kiểm tra key vừa add:

Add repository vào apt:

— Đối với x86_64/amd64

— Đối với armhf

— Đối với ppc64le (IBM Power)

— Đối với s390x (IBM Z)

Cập nhật lại index:

Tìm phiên bản cần cài đặt:

Cài đặt phiên bản docker-ce kèm với thông số version:

Thêm user đang sử dụng vào group docker:

Hoàn tất cài đặt.

CentOS

Yêu cầu:

  • centos-extra
  • overlay2
  • CentOS 7

Nếu trên máy đã từng cài đặt Docker, hãy xóa nó trước khi thực hiện hướng dẫn.

Thực hiện tuần tự các bước sau.

Cài đặt các gói hỗ trợ:

Thêm repository vào yum:

Cập nhật lại index từ repository

Xem các phiên bản khác đang được hỗ trợ:

Cài đặt với phiên bản chỉ định:

Thêm user đang sử dụng vào group docker:

Hoàn tất cài đặt.

 

5/5 - (1 vote)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here