HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI CENTOS 8 SANG ROCKY LINUX

Như các bạn cũng đã biết, bản phân phối CentOS 8 sẽ kết thúc vòng đời của nó vào ngày 31/12/2021 (theo trang centos.org https://www.centos.org/news-and-events/1322-october-centos-dojo-videos). Điều này khiến một số quản trị viên đang sử dụng CentOS 8 phải quay xe để đảm bảo an toàn cho hệ thống của họ.

Để chuyển đổi CentOS 8 sang một bản phân phối khác, thì bản phân phối đó cần phải tương thích 100% với RHEL, ví dụ như Rocky Linux hoặc AlmaLinux. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi CentOS 8 sang Rocky Linux.

Bước 1: Backup Centos 8

 • Để đảm bảo an toàn, trước khi chuyển đổi bản phân phối, các bạn cần backup lại toàn bộ hệ thống.

Bước 2: Vì Rooky Linux hiện chỉ đang hỗ trợ CentOS version 8.5, nên các bạn cần phải kiểm tra và update hệ thống lên bản mới nhất.

 • Kiểm tra phiên bản CentOS hiện tại.
# cat /etc/centos-release

 • Update hệ thống lên CentOS 8.5
# dnf -y update
 • Sau khi update, các bạn reboot lại máy chủ và kiểm tra phiên bản.
# reboot
# cat /etc/centos-release

Bước 3: Download rocky-tool.

 • Cài đặt phần mềm git để download rocky-tool.
# dnf -y install git

 • Download rocky-tool.
# cd /tmp/
# git clone https://github.com/rocky-linux/rocky-tools.git

Bước 4: Chuyển đổi CentOS 8 sang Rocky Linux

 • Phân quyền thực thi cho rocky-tool.
# cd /tmp/rocky-tools/migrate2rocky
# chmod -v +x migrate2rocky.sh

 • Thực hiện chuyển đổi CentOS 8 sang Rocky Linux.
# ./migrate2rocky.sh -r

 • Quá trình chuyển đổi sau khi hoàn thành sẽ xuất hiện các dòng sau.
Done, please reboot your system.
A log of this installation can be found at /var/log/migrate2rocky.log
 • Các bạn reboot lại máy chủ.

Bước 4: Kiểm tra lại phiên bản và các dịch vụ đang chạy

 • Kiểm tra phiên bản Rocky Linux
# cat /etc/centos-release
# cat /etc/rocky-release

5/5 - (6 votes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here