This entry is part 3 of 3 in the series SCCM toàn tập

Sau bài chuẩn bị ở kì trước, kì này ta đến với bài cài đặt SQL Server cho SCCM. Triển khai SQL Server cho CAS hay Primary Site là tương đối giống nhau & không mấy phức tạp. Ta có thể tóm gọn trong hai bước sau:

  1. Cài đặt SQL Server với account sa là domain account sccm.admin
  2. Set Computer Account của SCCM Server sẽ sử dụng SQL Server này vào group Local Administrator trên SQL Server.

Sau đây là quá trình chi tiết.

Cài đặt SQL Server

Đầu tiên, ta mount file .iso chứa source SQL Server lên. Chọn setup.exe với quyền Administrator. Tùy vào mô hình lựa chọn, bạn có thể chọn cài đặt SQL Server stand-alone hoặc cài đặt SQL Fail-over Cluster để tăng cường khả năng HA của hệ thống. Ở đây Cloudcraft chọn New SQL Server Standalone installation or add features to an existing installation

Cloudcraft khuyến khích update SQL Server lên bản mới nhất ngay khi cài đặt. Bạn có thể chọn tick chọn Use Microsoft Update to check for updates (recommend) để download & cài đặt tự động từ Microsoft Update hoặc không tick và tải bản Service Patch rồi tự update sau. Ở đây Cloudcraft sẽ chọn phương án sau.

Dù có là Bill Gate thì cũng cần phải trả hóa đơn tiền điện & thực phẩm nên Cloudcraft khuyến khích bạn xài đồ có bản quyền. Nếu để testing, bạn có thể chọn bản free & add key sau này. Ở đây, Cloudcraft CHOI LON.

Tick chọn Accept the license & Privacy Statement như một thói quen.

Tại mục lựa chọn Feature, bạn chọn:

  • Database Engine Services
    • SQL Server Replication (để các SQL Server replication dữ liệu với nhau)
  • Reporting Service – Native (để sử dụng feature Reporting của SCCM)

Tại mục cấu hình SQL Server Instance, bạn chọn Named instance và nhập tên instance (nên là duy nhất để dễ phân biệt trong toàn hệ thống). Ví dụ ở đây là CAS_SQL là SQL Server cho CAS.

Điền Service Account sẽ sử dụng. Bạn có thể dùng luôn domain account sccm.admin ở đầu cho đơn giản hoặc tạo một Service Account riêng ví dụ như <tên domain>\sccm.sql.admin. Cloudcraft khuyến khích bạn nên có một Service Account riêng & giữ nguyên thiết lập Collation mặc định.

Tại tab cấu hình Authentication, bạn chọn Mixed Mode, điền password cho account SA, đồng thời cho phép sccm.admin có quyền administrator trên SQL Server.

Đổi qua tab Data Directories, bạn cấu hình nơi chứa System Database, User Database, Database log & các bản backup. Cloudcraft khuyến nghị tách biệt nơi chứa các đối tượng trên (ít nhất là các Partition khác nhau). Đồng thời, bạn nên có kế hoạch lưu trữ các bản Backup ở nơi khác (để phục hồi khi cần).

Bạn có thể tunning thêm các thông số tại TempDB & FILESTREAM. Cloudcraft khuyến nghị bạn tunning khi bạn thật sự hiểu bạn đang tunning cái gì, còn không thì nên giữ mặc định.

Tại mục cấu hình Reporting Service, chọn Install and configure.

Ra soát lại thông tin, back lại để chỉnh sửa nếu cần rồi nhấn Install.

Ra làm li cafe trong lúc chờ.

99.99% là đều thành công. Nếu xui, bạn check log tại file Summary_log với đường dẫn bên dưới.

Vì Cloudcraft không tin lắm vào Windows Update nên quyết định tải bản Service Patch & cài đặt sau. Sau khi update xong, bạn đã cài đặt xong SQL Server.

Set Computer Account của SCCM Server vào group Local Administrator trên SQL Server.

Trên SQL Server, mở Computer Management. Chọn System Tools > Local Users and Groups > Groups. Chuột phải vào group Amininistrators, chọn Properties.

Add thêm Computer Account của SCCM Server, Domain Account sccm.admin. Ví dụ ở đây SCCM Server sẽ là <tên domain>\SCCM-CAS-01.

Như vậy là đã xong bước cài đặt SQL Server cho SCCM. Kì tới sẽ là cài đặt SCCM Server.

Series Navigation<< [SCCM] Chuẩn bị triển khai SCCM

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here