Ansible cluster

[Ansible] Giới thiệu về Ansible

This entry is part 3 of 4 in the series Ansible toàn tập

Giới thiệu về Ansible   Trong một môi trường với nhiều server thì ta sẽ có vô vàn thứ phải lo. Từ setup crontab, update các gói phần mềm mới, deploy ứng dụng mới, chỉnh sửa file cấu hình…. Những công việc này tuy không khó, nhưng rất mất thời gian của những người quản […]

[Ansible] Hướng dẫn sử dụng và quản lý Role trong Ansible

This entry is part 4 of 4 in the series Ansible toàn tập

Hướng dẫn sử dụng và quản lý Role trong Ansible Chao xìn mọi người, lâu quá không gặp. Hôm nay mình sẽ nối tiếp loạt bài viết hướng dẫn về Ansible, mà cụ thể là Ansible Role, dùng để quản lý playbook, các file cấu hình và tận dụng lại các playbook đã viết một […]