tcp-congestion-control-logo

Giới thiệu một số thuật toán TCP Congestion Control

This entry is part 1 of 1 in the series TCP toàn tập

Giới thiệu một số thuật toán TCP Congestion Control Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu sơ lược về một số thuật toán Congestion Control từ thuật toán đơn giản nhất là Tahoe cho đến các thuật toán nâng cao khác và so sánh hiệu năng giữa những thuật toán này: Thuật toán Tahoe […]