Giới thiệu về IPtables

IPtables là một ứng dụng rất phổ biến trên nhiều hệ điều hành Linux, iptables cho phép người quản trị Linux cấu hình cho phép/chặn luồng dữ liệu đi qua mạng. IPtables có thể đọc, thay đổi, chuyển hướng hoặc hủy các gói tin đi tới/đi ra dựa trên các tables, chains và rules. Mỗi một table sẽ có nhiều chain chứa các rule khác nhau quyết định cách thức xử lý gói tin (dựa trên giao thức, địa chỉ nguồn, đích….).

Read more
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE